Osnovi termodinamike, Prenos toplote – 02.06.2019.

Osnovi termodinamike, Prenos toplote – 02.06.2019.

Osnovi termodinamike
zadaci teorija
Nataša Došlov 28
Vanja Glumac 50
Aleksandra Rajačić 37
Nikola Radojković n.p.
Marija Kešelj 36
Osnovi termodinamike stari program
br bodova ocjena
Branko Đurić 74 8
Prenos toplote
Slađan Josipović teorija zadaci domaći prisustvo ukupno
30 26 0 2+? >58