Osnovi termodinamike – obaveštenje I računski kolokvijum

Osnovi termodinamike – obaveštenje I računski kolokvijum

17.5.2022. će biti održan I računski kolokvijum u redovnom terminu predavanja. 

Kolokvijum traje 2h.