Osnovi termodinamike – IZZS i IZR – Ispit-03.02.2021.

Osnovi termodinamike – IZZS i IZR – Ispit-03.02.2021.

Minimalan broj bodova potreban za prolaz na kolokvijumu je 13.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
Br Br indexa Prezime Ime I KOL II KOL
1 ZZ 39/2017 Novaković Dragana 22 13
2 ZZ 1/2018 Jovanović Slađana / 20
3 ZZ 2/2018 Nađ Nina / 5
4 ZZ 5/2018 Rašević Anja / 6
5 ZZ 10/2018 Ferenček Teodora / 6
6 ZZ 12/2018 Rašević Jovana / 10
7 ZZ 13/2018 Gavrić Željka / 19
8 ZZ 19/2018 Naerac Jasmina 25 /
9 ZZ 27/2018 Olah Vanja / 22
10 ZZ 28/2018 Berić Jelena / 0
11 ZZ 50/2018 Popić Anđela / 14
12 ZZ 55/2018 Labrović Teodora / 13
12 ZZ 32/2014 Gavrilović Bojan 0 0

 

ZAŠTITA NA RADU
Br. Br indexa Prezime Ime I KOL II KOL
1 ZR 1/2018 Despotović Paulina 25 6
2 ZR 2/2018 Lazić Radovan 10 /
3 ZR 3/2018 Medić Arsenije 25 0
4 ZR 7/2018 Savić Marina 22 /
5 ZR 13/2018 Vukmanović Zorana 25 /
6 ZR 14/2018 Stevanović Milanka 25 /
7 ZR 19/2018 Onjin Ratko / 1
8 ZR 21/2018 Kordić Vesna 18 /
9 ZR 22/2018 Petrović Đorđo 25 /
10 ZR 26/2018 Nikić Andrea 25 /
11 ZR 28/2018 Stojanović Balša 25 /

 

Br. Br indexa Prezime Ime TEORIJA
1 ZZ 32/2014 Gavrilović Bojan 0
2 ZR 1/2018 Despotović Paulina 25
3 ZR 2/2018 Lazić Radovan 35
4 ZR 10/2018 Šašić Una 37
5 ZR 15/2018 Milinović Sara 15

UPIS OCENA je PETAK 12.02.2021. u 11h u kabinetu predmetnog nastavnika.

Za uvid u računske radove poslati mail na vladimir_p@uns.ac.rs . Na osnovu broja prijavljenih studenata bićete obavešetni o načinu uvida u radove – da li online ili lično.