Osnovi termodinamike II kolokvijum (teorija) – 28.5.2019.

Osnovi termodinamike II kolokvijum (teorija) – 28.5.2019.

Rezultati II kolokvijuma (teroija) održanog 28.5.2019.

  • NP – Student nije položio kolokvijum (min. broj bodova potreban za polaganje kolokvijuma iz teorije je 10)
  • Radove možete pogledati u ponedeljak 10.06.2019. u 1oh,  kod predmetnog nastavnika u kabinetu.
Energetika i procesna tehnika
r.b. Ime Prezime Indeks Bodovi (20 max)
1 Gojko Jokić ME 2/17 10
2 Veljko Vidaković ME 3/17 15
3 Danijela Golubović ME 5/17 17
4 Aleksandar Čečevac ME 6/17 10
5 Goran Savić ME 7/17 20
6 Dražen Gibanica ME 8/17 20
7 Sara Milošević ME 11/17 NP
8 Aleksandar Bardak ME 13/17 20
9 Krisitan Baba ME 15/17 NP
10 Adriana Dragićević ME 17/17 NP
11 Milica Strika ME 18/17 17
12 Stefan Dejanov ME 19/17 20
13 Milorad Ješić ME 20/17 20
14 Radoslav Kalkan ME 21/17 10
15 Nemanja Marković ME 23/17 NP
16 Mihajlo Dokić ME 24/17 10
17 Ognjen Ratković ME 26/17 14
18 Milana Pajić ME 27/17 14
19 Biljana Gavrić ME 28/17 17
20 Marko Zagorac ME 29/17 10
21 Nikola Stefanoski ME 32/17 NP
22 Mila Milovanović ME 33/17 20
23 Bojan Jeličić ME 39/17 20
24 Jovana Ćirić ME 40/17 NP
25 Nemanja Pavlović ME 32/16 NP
26 Boro Tomić ME 39/16 NP
27 Miloš Ivanišević ME 40/16 NP
28 Milutin Živanović ME 42/16 NP
29 Miloš Lukić ME 3/14 NP

 

Proizvodno mašinstvo
r.b. Ime Prezime Indeks Bodovi (max 20)
1 Dejan Marinković MP 2/17 20
2 Bence Vereš MP 4/17 NP
3 Filip Bampa MP 5/17 NP
4 Dušan Jevremović MP 7/17 14
5 Aleksandar Krulj MP 8/17 NP
6 Aleksandar Milošević MP 9/17 17
7 Valentina Cvjetković MP 10/17 20
8 Nemanja Bašić MP 13/17 NP
9 Miloš Radojčin MP 18/17 17
10 Katarina Ilić MP 22/17 14
11 Nemanja Maksimović MP 25/17 14
12 Dragan Tomić MP 26/17 17
13 Ivan Maksimović MP 27/17 20
14 Mladen Tešić MP 28/17 10
15 Ivana Ristić MP 30/17 17
16 Predrag Đurić MP 31/17 10
17 Branimir Lejić MP 36/17 10
18 Janja Pavlović MP 37/17 17
19 Vladan Živković MP 38/17 20
20 Slavica Nešković MP 42/17 10
21 Nikola Šnjegota MP 44/17 NP
22 Stefan Ercegovac MP 47/17 NP
23 Vanja Bradarić MP 53/17 14
24 Stevo Gajić MP 55/17 NP
25 Anđela Cvijetić MP 57/17 14
26 Viktorija Pejić MP 58/17 17
27 Ana Brdar MP 76/17 NP
28 Nikola Kiš MP 80/17 NP
29 Peđa Jugović MP 82/17 NP
30 Milan Vaištanac MP 83/17 NP
31 Milutin Zubić MP 84/17 NP
32 Sonja Simić MP 85/17 11
33 Mitar Bojić MP 87/17 NP

 

Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
r.b. Ime Prezime Indeks Bodovi (max 20)
1 Gabor Rafa MM 1/16 NP
2 Aleksandar Ostojić MM 2/17 NP
3 Danilo Brdar MM 4/17 17
4 Ištvan Tot MM 6/17 10
5 Aleksandra Božić MM 8/17 NP
6 Marko Lukić MM 9/17 14
7 Tamaš Tot MM 10/17 14
8 Bojan Vidaković MM 11/17 NP
9 Strahinja Stojaković MM 12/17 11
10 Mila Aleksić MM 14/17 14
11 Danijel Peka MM 15/17 17
12 Miloš Poštić MM 17/17 14
13 Albert Hauk MM 18/17 17
14 Rastko Panić MM 20/17 17
15 Vladimir Stanojević MM 21/17 20
16 Valentina Rašković MM 23/15 NP
17 Stefan Verner MM 24/17 11
18 Teodor Šilić MM 27/17 10
19 Stefan Škalonja MM 28/17 NP
20 Aleksandar Sokolović MM 29/17 14
21 Nataša Drljača MM 30/17 14
22 Rade Lukić MM 32/17 NP
23 Aron Pinter MM 33/17 17
24 Bojan Spasić MM 37/17 NP
25 Stefan Jocović MM 4/13 10