Osnovi termodinamike- II kolokvijum -14.06.2022.

Osnovi termodinamike- II kolokvijum -14.06.2022.

U prilogu se nalaze rezultati II kolokvijuma održanog 14.06.2022.

  • Ukoliko student napiše rešenje bez postupka bodovi se ne dodeljuju.
  • Smatra se da je student položio kolokvijum ako je ostvario minimum 13 bodova.
  • Uvid u radove će se održati 21.06. od 9h do 9:30h u kancelariji 009 F-blok
  • Za sva ostala pitanja javite se na mejl vlaovicz@uns.ac.rs

Proizvodno mašinstvo

r.br. Ime Prezime Indeks Kolovkijum
1 Maja Dobrivojević MP 01/20 16
2 Martina Šipovac Mp 02/20 2
3 Andrijana Štrbacki MP 04/20 15
4 Dalibor Stojišić MP 05/20 18
5 Siniša Petrović MP 06/20 24
6 Nikola Todorović MP 07/20 17
7 Danijel Jaćinović MP 08/20 1
8 Slobodan Crnogorac MP 09/20 15
9 Miroslav Kojić MP 10/20 10
10 David Mijatović MP 12/20 13
11 Ognjen Milošević MP 14/20 16
12 Vukašin Bančević MP 15/20 16
13 Nikolina Klještan MP 16/20 15
14 Mila Malbaša MP 17/20 10
15 Darko Todorović MP 20/20 13
16 Ivan Bajić MP 22/20 8
17 Igor Manjoš MP 25/20 16
18 Zoran Vujasin MP 26/20 0
19 Branko Dondur MP 28/20 16
20 Saša Ljubišić MP 33/20 16
21 Todor Pikula MP 37/20 16
22 Petriana Mihajlović MP 40/20 16
23 Ljubiša Todorović MP 41/20 14
24 Dejan Radić MP 48/20 16
25 Igor Žilink MP 49/19 10
26 Lazar Đurović MP 56/20 21
27 Darko Rakić MP 57/20 16
28 Vladimir Čolić MP 58/20 0
29 Luka Trninić MP 59/20 1
30 Matija Matić MP 66/20 13
31 Dejan Aćimović MP 67/20 16
32 Ljubomir Vidaković MP 71/20 13
33 Marko Zekić MP 72/20 20
34 Jovan Tamindžija MP 81/20 16
35 Milan Jeftić MP 85/20 17

Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo

R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Kolokvijum
1 Jana Stanojević MM 2/2020 21
2 Vojin Vasić MM 4/2020 18
3 Dmitar Bajić MM 7/2020 6
4 Đorđe Blagojević MM 10/2020 19
5 Stojan Bastaja MM 11/2020 16
6 Milan Radojčić MM 13/2020 19
7 Vanja Levnaić MM 16/2020 19
8 Marko Maksimović MM 18/2019 0
9 Stefan Mandić MM 18/2020 25
10 David Major MM 19/2020 14
11 Marko Jeremić MM 21/2020 11
12 Milan Pjevac MM 22/2020 2
13 Matija Stojanović MM 29/2020 16
14 Teodora Adžić MM 30/2020 13
15 Dejan Petrović MM 31/2020 8
16 Filip Paško MM 36/2020 13
17 Ana Tomašević MM 38/2020 16
18 Branislav Timotić MM 40/2020 21
19 Nikola Žole MM 42/2020 16
20 Veljko Vučićević MM 43/2020 11
21 Martin Melih MM 49/2020 8
22 Dejan Lukić MM 54/2020 13
23 Filip Grčanac MM 57/2020 10

Energetika i procesna tehnika

R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Kolokvijum
1 Marko Matić ME 1/2020 19
2 Aleksa Hamović ME 2/2020 17
3 Branislav Bikicki ME 3/2020 20
4 Vladimir Perić ME 5/2020 19
5 Dušan Mačkić ME 6/2020 4
6 Aleksandar Ranković ME 8/2020 18
7 Branko Stevanović ME 10/2020 24
8 Mirko Marković ME 13/2020 17
9 Darko Milinković ME 14/2020 16
10 Tereza Budinski ME 16/2020 17
11 Petar Ivić ME 17/2020 16
12 Svetozar Ivić ME 19/2020 16
13 Jelena Seidl ME 20/2020 13
14 Vladimir Bakša ME 21/2020 16
15 Srđan Božin ME 23/2020 16
16 Nikolina Popović ME 24/2020 24
17 Jovana Medić ME 27/2020 19
18 Igor Varga ME 30/2020 9
19 Miro Mijatović ME 34/2020 17
20 Nikola Dunđer ME 36/2020 16
21 Helena Kapor ME 38/2020 16
22 Aleksandar Sokić ME 39/2020 2
23 Ivan Todorović ME 47/2020 17
24 Miloš Gajić ME 48/2020 16
25 Milan Pupovac ME 54/2020 13