Osnovi termodinamike I kolokvijum – 23.04.2019.

Osnovi termodinamike I kolokvijum – 23.04.2019.

Rezultati I kolokvijuma (teorija i zadaci) održanog 23.4.2019.

  • ND – Student nije izašao na kolokvijum
  • NP – Student nije položio kolokvijum (min. broj bodova potreban za polaganje kolokvijuma iz zadataka je 12, iz teorije 10)
  • Radove možete pogledati u petak 03.05.2018. od 10:30h do 11:30h,  kod predmetnog asistenta Željka Vlaovića (Kabinet MI 7)
  • Ukoliko student nije u mogućnosti da dođe u predviđenom terminu, javiti se na mejl vlaovicz@uns.ac.rs
Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
Kolokvijum I
Teorija Zadaci
r.b. Ime i prezime Indeks Bodovi (20 max) Bodovi (25 max)
1 Gabor Rafa MM 01/16 NP ND
2 Aleksandar Ostojić MM 02/17 ND NP
3 Stefan Jocović MM 04/13 18 18
4 Danilo Brdar MM 04/17 14 17
5 Nemanja Dedić MM 05/17 ND NP
6 Ištvan Tot MM 06/17 18 NP
7 Aleksandar Božić MM 08/17 14 14
8 Marko Lukić MM 09/17 12 NP
9 Tamaš Tot MM 10/17 20 NP
10 Bojan Vidaković MM 11/17 NP NP
11 Strahinja Stojanović MM 12/17 20 NP
12 Mila Aleksić MM 14/17 12 NP
13 Danijel Peka MM 15/17 ND NP
14 Branka Đukić MM 17/16 14 20
15 Miloš Poštić MM 17/17 18 14
16 Albert Hauk MM 18/17 14 12
17 Rastko Panić MM 20/17 12 14
18 Vladimir Stanojević MM 21/17 NP 17
19 Slavko Materić MM 22/15 NP NP
20 Nikola Tomić MM 23/17 NP NP
21 Stefan Verner MM 24/17 14 12
22 Lazar Santrač MM 25/17 NP NP
23 Vladimir Nikačev MM 27/16 NP 20
24 Teodor Šilić MM 27/17 NP NP
25 Stefan Škalonja MM 28/17 NP NP
26 Aleksandar Sokolović MM 29/17 17 14
27 Nataša Drljača MM 30/17 14 NP
28 Kristina Đerić MM 31/17 NP ND
29 Rade Lukić MM 32/17 NP 17
30 Aron Pinter MM 33/17 20 NP
31 Milutin Bojić MM 33/2016 NP NP
32 Luka Vidović MM 34/17 NP NP
33 Bojan Spasić MM 37/17 ND NP
34 Nikola Tatić MM 44/16 ND 20
35 Peđa Jugović MM 82/17 14 NP
Proizvodno mašinstvo
Kolokvijum I
Teorija Zadaci
r.b. Ime i prezime Indeks Bodovi Bodovi
1 Mile Vidaković MP 01/17 NP ND
2 Dejan Marinković MP 02/17 14 NP
3 Vladan Živković MP 38/17 14 NP
4 Bence Vereš MP 04/17 NP NP
5 Filip Bampa MP 05/17 12 ND
6 Petar Banduka MP 06/17 NP ND
7 Dušan Jevremović MP 07/17 NP NP
8 Aleksandar Krulj MP 08/17 17 ND
9 Aleksandar Milošević MP 09/17 14 NP
10 Valentina Cvijetković MP 10/17 18 20
11 Nemanja Bašić MP 13/17 NP NP
12 Oliver Gajanović MP 14/17 10 ND
13 Nikola Matić MP 15/17 NP NP
14 Đorđe Ukropina MP 16/17 18 NP
15 Miloš Radojčin MP 18/17 NP 14
16 Uroš Jovanović MP 19/17 12 ND
17 Pavel Mandač MP 20/17 NP ND
18 Katarina Ilić MP 22/17 20 NP
19 Filip Stojaković MP 25/16 NP ND
20 Nemanja Maksimović MP 25/17 18 14
21 Dragan Tomić Mp 26/17 18 14
22 Ivan Maksimović MP 27/17 NP 22
23 Mladen Tešić MP 28/17 17 14
24 Dragana Stevanović MP 29/17 NP NP
25 Ivana Ristić MP 30/17 20 17
26 Predrag Đuriđ MP 31/17 NP ND
27 Boškov Nenad MP 33/17 NP NP
28 Bojan Knežević MP 35/17 NP ND
29 Branimir Lejić MP 36/17 NP NP
30 Janja Pavlović MP 37/17 18 ND
31 Tamara Pantić MP 40/17 ND NP
32 Slavica Nešković MP 42/17 NP NP
33 Nikola Šnjegota MP 44/17 NP NP
34 Damjan Bogičević MP 47/16 NP ND
35 Stefan Ercegovac MP 47/17 NP ND
36 Vanja Bradarić MP 53/17 12 17
37 Stevo Gajić MP 55/17 NP ND
38 Anđela Cvijetić MP 57/17 18 NP
39 Viktorija Pejić MP 58/17 NP ND
40 Vladimir Baba MP 59/17 np ND
41 Marko Rađenović MP 69/17 18 NP
42 Bojan Petković MP 70/17 13 ND
43 Tijana Hajdin MP 72/17 ND NP
44 Aleksandra Jovičić MP 73/17 12 ND
45 Ana Brdar MP 76/17 14 14
46 Slavko Gajić MP 78/17 NP 17
47 Nikola Kiš MP 80/17 ND NP
48 Milan Vaištanac MP 83/17 NP NP
49 Milutin Zubić MP 84/17 20 NP
50 Sonja Simić MP 85/17 NP 18
51 Mitar Bojić MP 87/17 NP NP
Energetika i procesna tehnika
Kolokvijum I
Teorija Zadaci
r.b. Ime i prezime Indeks Bodovi Bodovi
1 Gojko Jović ME 02/17 17 17
2 Veljko Vidaković ME 03/12 11 12
3 Miloš Lukić ME 03/14 NP NP
4 Mila Milovanović ME 33/17 20 NP
5 Danijela Golubović ME 05/17 18 17
6 Aleksandar Čečavac ME 06/17 20 17
7 Goran Savić ME 07/17 18 NP
8 Dražen Gibanica ME 08/17 20 17
9 Vladan Škamla ME 10/17 12 18
10 Sara Milošević ME 11/17 NP 17
11 Nikola Gavrilović ME 12/17 ND 12
12 Aleksandar Bardak ME 13/17 18 20
13 Ivana Tomić ME 14/17 NP 13
14 Kristian Baba ME 15/17 NP ND
15 Adriana Dragićević ME 17/17 20 17
16 Milica Strika ME 18/17 14 NP
17 Stefan Dejakov ME 19/17 18 20
18 Miodrag Ješić ME 20/17 ND 16
19 Radoslav Kalkan ME 21/17 NP NP
20 Nemanja Marković ME 23/17 NP ND
21 Mihajlo Dokić ME 24/17 18 17
22 Ognjen Ratković ME 26/17 13 17
23 Milana Pajić ME 27/17 NP 17
24 Biljana Gavrić ME 28/17 18 NP
25 Marko Zagorac ME 29/17 17 12
26 Nemanja Pavlović ME 32/16 12 NP
27 Nikola Stefanski ME 32/17 NP ND
28 Nikola Miljuš ME 35/17 10 NP
29 Boro Tomić ME 39/16 NP ND
30 Bojan Jeličić ME 39/17 18 NP
31 Miloš Ivanišević ME 40/16 NP ND
32 Jovana Ćirić ME 40/17 NP NP
33 Milutin Živanović ME 42/16 12 NP
34 Jovana Balać ME 45/17 ND 17
Tehnička mehanika i dizajn
Kolokvijum I
Teorija Zadaci
r.b. Ime i prezime Indeks Bodovi Bodovi
1 Tijana Stanivuk MT 11/14 18 NP