Osnovi termodinamike – 3.6.2020.

Osnovi termodinamike – 3.6.2020.

Rezultati I i II kolokvijuma  iz predmeta osnovi termodinamike održanog 3.6.2020.

  • Za uvid u radove javiti se mejlom na vlaovicz@uns.ac.rs
  • NP – Student nije položio kolokvijum (min. broj bodova potreban za polaganje kolokvijuma iz zadataka je 15)
r.b. Ime Prezime Indeks Kolokvijum I Kolokvijum II
1 Slobodan Minić MM 24/2018 NP NP
2 Rade Vlatković MM 28/2018 NP NP
3 Rafa Gabor MM 1/2016 17 NP
r.b. Ime Prezime Indeks Kolokvijum I Kolokvijum II
1 Milan Ilić MT 7/2015 28 NP
2 Đorđe Andrić MT 11/2013 29 NP
r.b. Ime Prezime Indeks Kolokvijum I Kolokvijum II
1 Đorđe Pupovac MP 11/2018 NP NP
2 Vilmoš Talpai MP 45/2018 NP NP
3 Stefan Tomašić MP 40/2013 NP NP
4 Snežana Radanov MP 14/2018 27 NP
5 Nikola Đuriđ MP 51/2017 30 30
6 Bence Vereš MP 4/2017 30 19
7 Miloš Tojagić MP 1/2018 29 NP
8 Marko Simendić MP 18/2018 30 NP
9 Borko Božić MP 5/2018 17 NP
10 Dejan Bečelić MP 70/2018 30 NP
11 Ranko Kovačević MP 15/2018 25 NP
12 Milica Panić MP 27/2018 28 NP
13 Milan Mirić MP 29/2018 30 NP
14 Valentina Đuraš MP 10/2018 19 NP
15 Sanja Simić MP 8/2018 29 30
r.b. Ime Prezime Indeks Kolokvijum I Kolokvijum II
1 Matija Dimković ME 3/2018 18 NP
2 Dušan Putnik ME 24/2018 NP NP
3 Mina Solaković ME 4/2018 29 24
4 Jelena Vojvodić ME 32/2018 30 NP
5 Luka Vukobrat ME 7/2018 22 NP
6 Milica Mandić ME 6/2018 18 NP