Osnovi termodinamike – 27.03.2022.

Osnovi termodinamike – 27.03.2022.

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog 27.3.2022.

  • Ukoliko student napiše rešenje bez postupka bodovi se ne dodeljuju.
  • Student se smatra da je položio računski deo ispita ako je ostvario minimum 25 bodova.
  • Bodovi na prisustvo su dodati u obliku predispitnih obaveza i biće dodati na web servisu sa ostalim ostvarenim bodovima (ukoliko je student ostvario bodove, a da oni nisu upisani, javiti se mejlom na vlaovicz@uns.ac.rs).
  • Ukoliko student želi da poništi ocenu neophodno je da se javi predmetnom profesoru ili asistentu.
  • Poslednji rok za poništenje ocene je na dan uvida u radove.
  • Molimo studente da još jednom provere bodove sa web servisom (nakon puštanja preliminarnih bodova).
  • Minimalan broj bodova koji se po pravilniku mora uneti na web servis je 30, to ne znači da je student ostvario taj broj bodova. Ostvareni broj bodova je unet na oglasnoj tabli.
  • Uvid u radove (teorija i zadaci) će biti održan u petak 01.04. od 11h u kabinetu predmetnog nastavnika. 
  • Za sva ostala pitanja javiti se mejlom na vlaovicz@uns.ac.rs
Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Predispitne Ispit Mart Teorija
1 Predrag Fržović MM 11/2018 10 31 10

 

Proizvodno Mašinstvo
R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Predispitne Ispit Mart Teorija
1 Vladimir Hrubik MP 53/2016 10 13
2 Nemanja Barjaktarović MP 39/16 10 30
3 Nemanja Ćuruvija MP 36/16 10 28 32
4 Stefan Slomo MP 57/16 10 0