Osnovi termodinamike -22.06.2022.

Osnovi termodinamike -22.06.2022.

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog 14.06.2022.

 • Ukoliko student napiše rešenje bez postupka bodovi se ne dodeljuju.
 • Smatra se da je student položio kolokvijum ako je ostvario minimum 13 bodova.
 • Smatra se da je da student položio ispit (odnosi se na starije studente) ako je ostvario minimum 20 bodova.
 • Uvid u radove i upis ocena radove će se održati 27.06. od 9h u kancelariji 009 F-blok (zadaci i teorija).
 • Predate sveske na uvid možete podiću u terminu uvida u radove.
 • Bodovi na prisustvo za predate sveske 24.6. biće unesene do uvida u radove.
 • Ukoliko student želi da poništi ocenu neophodno je da se javi predmetnom profesoru.
 • Poslednji rok za poništenje ocene je na dan uvida u radove.
 • Molimo studente da još jednom provere bodove sa web servisom (nakon puštanja preliminarnih bodova).
 • Minimalan broj bodova koji se po pravilniku mora uneti na web servis je 30, to ne znači da je student ostvario taj broj bodova.
 • Bodovi koji se nalaze u tabeli su iz ovog roka! Za formiranje konačne ocene ostatak bodova će biti unet na web servis!
 • Za sva ostala pitanja javite se na mejl vlaovicz@uns.ac.rs

Proizvodno mašinstvo

R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Prisustvo Jun
1 Maja Dobrivojević MP 01/20 10
2 Martina Šipovac Mp 02/20 1 5
3 Andrijana Štrbacki MP 04/20 17
4 Filip Bampa MP 05/17 10 11
5 Dalibor Stojišić MP 05/20 10 16 34
6 Siniša Petrović MP 06/20 7 25 20
7 Nikola Todorović MP 07/20 25 5
8 Slobodan Crnogorac MP 09/20 0
9 Miroslav Kojić MP 10/20 14 5
10 David Mijatović MP 12/20 7
11 Ognjen Milošević MP 14/20 2 5
12 Vukašin Bančević MP 15/20 2 5
13 Nikolina Klještan MP 16/20 0
14 Vladimir Nikin MP 19/20 3
15 Ivan Bajić MP 22/20 4 15
16 Miljan Jaredić MP 24/18 0
17 Igor Manjoš MP 25/20 0
18 Zoran Vujasin MP 26/20 0 0
19 Branko Dondur MP 28/20 15
20 Saša Ljubišić MP 33/20 7 7
21 Nikola Romić MP 35/20 0 5
22 Branimir Lejić MP 36/17 10 10
23 Todor Pikula MP 37/20 0 37
24 Petriana Mihajlović MP 40/20 14 7
25 Petar Ilić MP 41/19 0 13
26 Ljubiša Todorović MP 41/20 10 0 35
27 Dejan Radić MP 48/20 0
28 Jovan Jeličić MP 53/20 0
29 Lazar Đurović MP 56/20 20
30 Darko Rakić MP 57/20 16
31 Vladimir Čolić MP 58/20 0
32 Luka Trninić MP 59/20 0 4 5
33 Dejan Aćimović MP 67/20 20
34 Ljubomir Vidaković MP 71/20 10
35 Marko Zekić MP 72/20 10 16 8
36 Đorđe Marković MP 76/19 10 14
37 Jovan Tamindžija MP 81/20 0
38 Milan Jeftić MP 84/20 15

 

Mehanizacija i konsturkciono mašinstvo

R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Prisustvo Jun
Z1 Z2 T
1 Sveto Mamlić MM 19/11 10 20
2 Jana Stanojević MM 2/2020 10 30
3 Vojin Vasić MM 4/2020 10 23 27
4 Dmitar Bajić MM 7/2020 10 13 15
5 Đorđe Blagojević MM 10/2020 10 5
6 Luka Kopić MM 10/2019 13
7 Vanja Levnaić MM 16/2020 10 10
8 Marko Maksimović MM 18/2019 0
9 David Major MM 19/2020 10 16 17
10 Luka Marinković MM 20/2020 16
11 Marko Jeremić MM 21/2020 10 8 9
12 Mitar Mišić MM 23/2020 10 13 13
13 Matija Stojanović MM 29/2020 8 10
14 Teodora Adžić MM 30/2020 10 14 8
15 Dejan Petrović MM 31/2020 10 15 7
16 Filip Paško MM 36/2020 10 27
17 Ana Tomašević MM 38/2020 10 30
18 Branislav Timotić MM 40/2020 10 30
19 Nikola Žole MM 42/2020 9 7
20 Dejan Lukić MM 54/2020 10 17
21 Filip Grčanac MM 57/2020 10 2 0
22 Marko Dragić MM 05/2016 10 13
23 Aleksa Kozoderović MM 20/2019 10
24 Stojan Bastaja MM 11/2020 10 13

Energetika i procesna tehnika

R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Prisustvo Jun
Z1 Z2 T
1 Mladen Radovanović ME 18/2019 10 26
2 Marko Nađ ME 33/2018 10 13
4 Marko Matić ME 1/2020 10 28
5 Aleksa Hamović ME 2/2020 10 27
6 Branislav Bikicki ME 3/2020 10 20
7 Vladimir Perić ME 5/2020 10 16 25
8 Dušan Mačkić ME 6/2020 25 32
9 Aleksandar Ranković ME 8/2020 10 13 7
10 Mirko Marković ME 13/2020 10 15
11 Darko Milinković ME 14/2020 10 0 37
12 Tereza Budinski ME 16/2020 10 25 37
13 Petar Ivić ME 17/2020 10 20
14 Svetozar Ivić ME 19/2020 2
15 Jelena Seidl ME 20/2020 10 13 30
16 Vladimir Bakša ME 21/2020 10 13 30
17 Srđan Božin ME 23/2020 7 15
18 Nikolina Popović ME 24/2020 10 30
19 Jovana Medić ME 27/2020 10 25 20
20 Igor Varga ME 30/2020 8 0 0
21 Miro Mijatović ME 34/2020 10 0 0 10
22 Nikola Dunđer ME 36/2020 10 0 0
23 Aleksandar Sokić ME 39/2020 8
24 Ivan Todorović ME 47/2020 10 10
25 Milan Pupovac ME 54/2020 10 0 0 0
26 Igor Šimpraga ME 24/2019 0 0

 

Čiste energetske tehnologije

 

R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Prisustvo Jun
Z1 Z2 T
1 Teodora Marković GT 4/2020 27
2 Lenka Prokin GT 7/2020 9 25
3 Ignjo Vukojević GT 17/2020 10 8
4 Tijana Bošnjak GT 21/2016 10 0 0 32

 

Zaštita na radu

R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Prisustvo Jun
Z1 Z2 T
1 Bojana Stjepanović ZZ 17/2019 10 20
2 Marija Lovrić ZZ 23/2019 8 0
3 Dušan Elez ZZ 30/2019 4 0 0
4 Jovana Aleksić ZZ 40/2019 10 35
5 Ljiljana Živkov ZZ 46/2019 10 30
6 Petar Trkulja ZZ 61/2016 10 0 5

 

Zaštita životne sredine

R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Prisustvo Jun
Z1 Z2 T
1 Milica Stupar ZR 4/2019 10 5
2 Milica Radan ZR 9/2019 10 0
3 Kristijan Hornjak ZR 12/2019 10 20
4 Stojan Sudžuković ZR 16/2019 8 0
5 Jovana Škrba ZR 23/2019 10 0
6 Milan Marjanović ZR 24/2019 10 7