Osnovi termodinamike – 17.9.2021.

Osnovi termodinamike – 17.9.2021.

U prilogu se nalaze rezultati ispita iz predmeta Osnovi termodinamike održanog 17.9.2021.

  • Ukoliko student napiše rešenje bez postupka bodovi se ne dodeljuju.
  • Student se smatra da je položio računski deo ispita ako je ostvario minimum 20bodova.
  • Ukoliko je student ostvario manje bodova od 20, u koloni je uneto NP.
  • Bodovi na prisustvo su dodati u obliku predispitnih obaveza. (U slučaju da bodovi nisu upisani, a student je ostvario bodove, javite se mejlom na vlaovicz@uns.ac.rs)
  • Ukoliko student želi da poništi ocenu neophodno je da se javi predmetnom profesoru ili asistentu.
  • Molimo studente da još jednom provere bodove sa web servisom (nakon puštanja preliminarnih bodova).
  •  Uvid u radove će se održati u petak 24.9.2021. sa početkom od 8.45h u kancelariji 009 F blok.
  • Za sva ostala pitanja javiti se mejlom na vlaovicz@uns.ac.rs
Zašitita na radu
r.b Ime Prezime Indeks Predispitne Zadaci Teorija Ukupno
Marina Savić ZR 07/18 5 25 NP 30
Zorana Vukmanović ZR 13/18 10 25 40 75
Milanka Stevanović ZR 14/18 10 25 NP 35
Ratko Onjin ZR 19/18 10 NP 10
Zašitita životne sredine
r.b Ime Prezime Indeks Predispitne Zadaci Teorija Ukupno
1 Nemanja Reko ZZ 12/12 10 NP 10
2 Milica Šajić ZZ 18/15 10 26 30 66
3 Anđela Popić ZZ 50/18 10 36 NP 46
Tehnička mehanika
r.b Ime Prezime Indeks Predispitne Zadaci Teorija Ukupno
1 Petar Patštrović M16453 10 25 30 65
Čiste energetske tehnologije
r.b Ime Prezime Indeks Predispitne Zadaci Teorija Ukupno
1 Dragan Stevanović GT 28/19 10 NP 12 22
2 Katarina Maksimović GT 02/19 13 NP 13
3 Elena Jerković GT 29/19 10 25 26 61
Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
r.b Ime Prezime Indeks Predispitne Zadaci Teorija Ukupno
1 Predrag Fržović MM 11/18 10 NP 10
2 Zoran Savić MM 27/19 7 NP 5 12
3 Marko Fina MM 42/18 10 NP 10
4 Milenko Sekulić MM 26/19 10 26 35 71
5 Anđela Šipovac MM 38/19 10 15 NP 25
6 Gojko Tatalović MM 48/19 8 15 37 61
Energetika i procesna tehnika
r.b Ime Prezime Indeks Predispitne Zadaci Teorija Ukupno
10 Luka Mihailović ME 09/19 8 16 NP 24
1 Vukašin Marinković ME 16/18 10 NP 10
2 Mladen Radovanović ME 18/19 10 NP 35 45
3 Velimir Tmušić ME 21/19 10 NP 10
4 Nemanja Petković ME 22/19 10 NP 10
11 Luka Janeš ME 23/19 10 13 40 63
9 Dušan Putnik ME 24/19 10 23 NP 33
5 Nikola Ilić ME 34/19 NP 0
6 Ivan Vizmeg ME 36/18 10 NP 15 25
12 Nikola Vukadin ME 39/19 10 24 37 71
7 Tatjana Svirčević ME 42/18 10 24 17 51
8 Vlado Divljan ME 50/19 10 NP 9 19
Proizvodno mašinstvo
r.b Ime Prezime Indeks Predispitne Zadaci Teorija Ukupno
1 Aleksa Čamprag MP 05/19 10 30 40
2 Nikolina Stojišić MP 20/19 10 34 15 59
3 Nikola Đekić MP 35/16 10 NP 10
4 Ćuruvija Nemanja MP 36/16 10 NP 32 42
5 Nemanja Barjaktarović MP 39/16 10 NP 10
6 Marko Šikanja MP 48/19 10 NP 10
7 Miloš Dujaković MP 56/19 0 NP 20 20
8 Ognjen Vuković MP 90/19 10 NP 7 17
9 Vinka Ilić MP 92/19 10 NP 30 40
10 Radovan Bubić MP 24/19 10 50 40 100
11 Vladanka Simić MP 31/19 10 16 NP 26
12 Marina Vasiljević MP 53/19 10 18 25 53
13 Milan Reljin MP 71/19 10 30 40
14 Đorđe Marković MP 76/19 10 3 13
15 Milica Lazić MP 85/19 10 13 NP 23
16 Petar Ilić MP 41/19 NP 0