Osnovi termodinamike – 13.09.2018.

Osnovi termodinamike – 13.09.2018.

  • U tabeli je dat predlog ocene. Ukoliko ne prihvatate ocenu neophodno je da obavestite predmetnog nastavnika mail-om ili lično najkasnije do utorka 18.09.2018. do 10h, u suprotnom smatraće se da prihvatate ocenu.
  • Ko je  ostavario 30 i više bodova iz predispitnih obaveza ima prava da polaže teorijski deo ispita.
  • Termin upisa ocena biće sutra, 18.09. u 10h u kabinetu predmetnog nastavnika (Blok F, kabinet 7).
2017/2018 – Septembarsko-oktobarski rok 
Osnovi termodinamike
13.09.2018.
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena
1 MP 4/16 Solar Adam 45 5
2 MP 37/16 Mijatović Milica ND
3 MP 44/16 Mirić Predrag ND
4 MP 45/16 Demkovič Boris 10 12 22
5 MP 58/16 Bojanić Nebojša 10 22 32
6 MP 61/16 Jokanović Rosana ND
7 mp 64/16 Ilić Nikola 8 14 22
8 MP 65/16 Fabijan-Veselinović Nina 8 14 22
9 MP 66/16 Mandić Slobodan 57 6
2017/2018 – Septembarsko-oktobarski rok 
Osnovi termodinamike
13.09.2018.
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena
1 MM 8/14 Knežević Stefan 30 5
2 MM 24/15 Milijanović Dušan 51 6
3 MM 27/16 Nikačev Vladimir ND
4 MM 30/16 Veselinović Miloš ND
5 MM 56/16 Čanak Maniša 0 12 12
2017/2018 – Septembarsko-oktobarski rok 
Osnovi termodinamike
13.09.2018.
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena
1 ME 14/15 Lazić Stefan 9 12 21
2 ME 45/15 Cvijić Nenad 30 5
3 ME 5/16 Herbut Elena 68 7
4 ME 37/16 Stanišić Nikola 8 0 8
5 ME 41/16 Rakić Filip ND
6 ME 44/16 Srnić Danijela ND
2017/2018 – Septembarsko-oktobarski rok 
Osnovi termodinamike
13.09.2018.
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena
1 MT 8/15 Milutin Nikola 85 9
2017/2018 – Septembarsko-oktobarski rok termin 1
Mladen Tomić – (13.M203) Osnovi termodinamike
13.09.2018.. 08:00 Sale: A4 (00-A4)
Ukupno studenata: 3
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena
1 GT 13/13 Radojković Nikola ND
2 GT 4/14 Nađ Bata Endre 30 5
3 GT 4/15 Despotov Žarko ND
2017/2018 – Septembarsko-oktobarski rok termin 1
Mladen Tomić – (13.M203) Osnovi termodinamike
13.09.2018.. 08:00 Sale: A4 (00-A4)
Ukupno studenata: 4
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena
1 ZR 25/13 Đordan Branka 55 6
2 ZR 27/13 Kisić Petar 55 6
3 ZR 29/14 Delić Anja 30 5
4 ZR 37/14 Zelenković Nebojša 53 6
2017/2018 – Septembarsko-oktobarski rok termin 1
Mladen Tomić – (06.M203) Osnovi termodinamike
13.09.2018.. 08:00 Sale: A4 (00-A4)
Ukupno studenata: 1
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena
1 Z1296 Zekić Tanja 65 7
2017/2018 – Septembarsko-oktobarski rok termin 1
Mladen Tomić – (13.M203) Osnovi termodinamike
13.09.2018.. 08:00 Sale: A4 (00-A4)
Ukupno studenata: 5
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena
1 ZZ 78/13 Štrbac Nađa 83 9
2 ZZ 2/14 Pejaković Nikola ND
3 ZZ 27/14 Crnjak Caca 100 10
4 ZZ 38/15 Milodanović Oliver 39 5
5 ZZ 82/15 Mićanović Mladen 3 5