Osnovi teorije procesa gorenja – 23.09.2021.

Osnovi teorije procesa gorenja – 23.09.2021.

 

Rezultati ispita održanog u četvrtak  23.09.2021. su prikazani u tabeli:

 

Teorija:

Red.br.

Ime i prezime

Broj indeksa

Broj bodova

1.

Vekić Doris

ZK 14/2018

21

2.

Najdovski Simon

ZK 5/2018

2

 

Uvid u radove će se održati u  utorak  05.10.2021. u 12h u kabinetu 002 (F blok).

 

 

Novi Sad,

30. 09. 2021.

Predmetni nastavnik:

dr Biljana Miljković