Osnovi teorije procesa gorenja – 11.07.2020.

Osnovi teorije procesa gorenja – 11.07.2020.

 

Rezultati ispita održanog u subotu 11.07.2020. su prikazani u tabeli:

 

Usmeni deo ispita:

Red.br.

Ime i prezime

Broj indeksa

Broj bodova

1.

Ivković Marko

ZK 13/2017

23

 

 

Predlog zaključnih ocena:

Red.

br.

Ime i prezime

Broj indeksa

Prisustvo

Prvi kolokvijum

Drugi kolokvijum

Usmeni

Ukupno

Ocena

1.

Ivković Marko

ZK 13/2017

10

10

11

23

54

6

 

Upis ocena i uvid u radove (teorija) će se održati u sredu 22.07.2020. u 12h u kabinetu 002 (F blok).

 

 

Novi Sad,

20. 07. 2020.

Predmetni nastavnik:

dr Biljana Miljković