Osnovi procesne tehnike I kolokvijum 05.04.2019.

Osnovi procesne tehnike I kolokvijum 05.04.2019.

Školska godina 2018/2019
Energetika i procesna tehnika
3. godina
Osnovi procesne tehnike
R. br. Broj indeksa Prezime Ime 1. kolokvijum
1 M16364 Simić Milan
2 ME 53/2012 Sobin David
3 ME 22/2014 Blagojević Slobodan
4 ME 29/2014 Ćirić Vladimir
5 ME 14/2015 Lazić Stefan 10
6 ME 25/2015 Lukić Evanđelina
7 ME 31/2015 Pejić Boban
8 ME 43/2015 Torbić Ognjen
9 ME 44/2015 Bošnjak Vladimir
10 ME 45/2015 Cvijić Nenad
11 ME 47/2015 Skopljak Dejan 8
12 ME 48/2015 Perović Branislav
13 ME 54/2015 Bošnjak Bojan
14 ME 61/2015 Bosnić Boris
15 ME 1/2016 Belović Aleksandar
16 ME 2/2016 Tojagić Dušan 23
17 ME 3/2016 Cvijetić Nemanja 28
18 ME 4/2016 Lazić Marko 19
19 ME 5/2016 Herbut Elena 14
20 ME 6/2016 Radović Zorana 33,5
21 ME 7/2016 Lazić Zorana 35
22 ME 9/2016 Brajić Siniša 28
23 ME 10/2016 Knežević Vesna 34,5
24 ME 11/2016 Simonović Miloš 28,5
25 ME 12/2016 Ilić Cvijeta 34,5
26 ME 13/2016 Perić Veljko 30,5
27 ME 14/2016 Princip Gordan 17
28 ME 15/2016 Filipović Đorđe
29 ME 16/2016 Pejić Miloš 26,5
30 ME 20/2016 Racić Milica 34,5
31 ME 25/2016 Bubnjević Nemanja
32 ME 29/2016 Zrnić Dragoljub 33,5
33 ME 30/2016 Bobić Bojan 35
34 ME 31/2016 Jerković Bojana
35 ME 32/2016 Pavlović Nemanja
36 ME 35/2016 Kovač Damjan 17
37 ME 37/2016 Stanišić Nikola
38 ME 41/2016 Rakić Filip 29
39 ME 44/2016 Srnić Danijela
40 ME 45/2016 Sunajko Mila
41 ME 47/2016 Vuković Nemanja 30
42 16257 Spasic Nikola 12
*Da bi se položio kolokvijum, potrebno je ostvariti minimalno  17 bodova
Uvid u radove biće moguć u ponedeljak 15.04.2019 u 09:00h u kancelariji 010-C
Sa predmeta 11.04.2019.