Osnovi mehanike fluida (popravni kolokvijum) – 14.06.2022.

Osnovi mehanike fluida (popravni kolokvijum) – 14.06.2022.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 14.06.2022.g. položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Marko Dunjić MP 46/19 8
2. Ognjen Džinkić MP 45/19 6
3. Luka Vujić MP 38/19 6
4. Ognjen Vuković MP 90/19 6
5. Stojan Bastaja MM 11/20 6
6. Zoran Borović MP 10/19 6
7. Andrej Grubor MP 42/19 6
8. Dušan Mačkić ME 6/20 6-
9. Predrag Obradović MP 4/19 6-
10. Nikolina Stojšić MP 20/19 6-
11. Luka Marinković MM 20/20 6-

 

Radovi se mogu pogledati u utorak  21.06.2022.g. u 12č u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

17.06.2022.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme