Osnovi mehanike fluida – 30.09.2020.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 30.09.2020.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Jelena Milić ZZ 60/11 9
2. Nikola Janković GT 8/15 9
3. Slavko Materić MM 22/15 8
4. Bojan Maksimćuk MP 72/15 8
5. Miloš Knežević GT 5/15 6
6. Mladen Mićanović ZZ 82/15 6-

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 30.09.2020.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Miloš Knežević GT 5/15 10
2. Mirjana Dabić MM 2/16 6
3. Vasa Nedeljković MP 79/14 6

 

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak 05.10.2020.g. u 12h u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

 

U Novom Sadu

01.10.2020.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme