Osnovi mehanike fluida – 30.08.2018.

Osnovi mehanike fluida – 30.08.2018.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 30.08.2018.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Nemanja Vulović ZZ 20/11 10
2. Vukašin Nikolić MP 16/15 10
3. Damir Homa MM 45/14 10
4. Mirko Katona MM 44/14 10
5. Milan Topalović ME 7/15 9
6. Marina Bartoš ZZ 10/15 9
7. Milica Racić ME 20/16 8
8. Stefan Jovanović ME 10/15 8
9. Zoran Bobić MP 3/15 8
10. Nikola Mirić MP 18/11 7
11. Đorđe Filipović ME 15/16 6
12. Dejan Zdravković MP 28/14 6
13. Zorana Lazić ME 7/16 6
14. Stefan Tovilović ME 11/12 6
15. Nataša Marković ZZ 18/12 6
16. Aleksandar Babić MP 63/14 6
17. Boris Dulka ZZ 4/15 6
18. Vladislav Simić ZZ 78/11 6
19. Davor Krstić 16291 6
20. Maja Jerković MP 19/11 6
21. Ivana Kokotović ZZ 70/13 6
22. Nemanja Vuković ME 47/16 6
23. Nemanja Kolar ZR 2/14 6

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 30.08.2018.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Emilija Nađ ME 19/15 10
2. Mićo Vukić MP 30/14 9
3. Rajko Marković 1295 9
4. Nikola Vukomanov MP 53/14 8
5. Nikola Rajnović 16378 8
6. Maja Maksimćuk MP 73/15 8
7. Dragan Gluvić MP 18/15 8
8. Tomislava Radanović ME 5/14 6
9. Bogdan Obradović GT 17/16 6
10. Zlatko Kujundžić MM 51/12 6
11. Stefan Tovilović ME 11/12 6

 

Radovi se mogu pogledati u četvrtak 06.09.2018. u 12h  u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

03.09.2018.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme