Osnovi mehanike fluida – 27.09.2021.

Osnovi mehanike fluida – 27.09.2021.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 27.09.2021.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Tešić Nikola MP 15/16 6-
2. Kusić Dejan MP 59/16 6-
3. Sekulić Milenko MM 26/19 6-

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 27.09.2021.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Simić Branko MP 5/16 9
2. Milošević Aleksandar MP 9/17 8
3. Pejčić Milan MM 37/19 6
4. Uljarević Marko MP 65/18 6
5. Popović Jelica ME 7/19 6
6. Glišić Sandra ZZ 48/17 6
7. Galonja Lidija ME 17/19 6
8. Tomić Dragan MP 26/17 6
9. Jovanović Nemanja MP 14/16 6
10. Mirić Predrag MP 44/16 6
11. Petrović Miroslav MP 23/15 6
12. Sekulić Milenko MM 26/19 6
13. Despotović Nikola MM 32/19 6-
14. Banović Stefan MP 33/14 6-

 

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak  04.10.2021.g. u 12h  u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

29.09.2021.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme