Osnovi mehanike fluida – 27.09.2018.

Osnovi mehanike fluida – 27.09.2018.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 27.09.2018.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Srećko Grujić ZR 10/15 9
2. Aleksandar Radišić ZZ 6/11 8
3. Jovan Nikolić MP 21/11 6
4. Dejan Osmanaj ZR 25/14 6
5. Tomislava Radanović ME 5/14 6-

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 27.09.2018.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Aleksandra Narevski ZZ 29/14 9
2. Nemanja Milošević M15417 8
3. Siniša Vuković MP 17/12 7
4. Vladislav Simić ZZ 78/11 6
5. Branko Radičević ZZ 9/14 6
6. Miloš Gostović ZZ 53/11 6-

 

Radovi se mogu pogledati u utorak 02.10.2018. u 11h  u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

Studentkinja Tomislava Radanović ME 5/14 i student Miloš Gostović ZZ 53/11 neka dođu na uvid radova.

 

U Novom Sadu

28.09.2018.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme