Osnovi mehanike fluida – 27.06.2020.

Osnovi mehanike fluida – 27.06.2020.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 27.06.2020.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Ognjen Davidović MM 10/18 9
2. Blagoja Ostojić MM 20/18 8
3. Milana Marković GT 4/18 8
4. Nikola Vinčić ZR 34/13 7
5. Nikola Bugarčić MM 6/13 6
6. Nikola Miljuš ME 35/17 6
7. Radovan Ratković ME 6/13 6
8. Filip Vuletić MP 75/15 6
9. Nedeljko Radić MP 74/15 6
10. Nedeljko Repić MP 56/16 6-
11. Filip Marinković MM 16/18 6

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 27.06.2020.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Nemnja Gordić MP 55/13 10
2. Aleksa Mihajlov MM 17/18 6
3. Miloš Francišković MM 3/18 6
4. Aleksandra Knežević ZZ 7/15 6
5. Momir Popović MM 51/14 6
6. Milan Bjelobrk MP 12/16 6-
7. Jovica Milošević MP 28/15 6-
8. Miloš Perić MM 9/18 6
9. Filip Marinković MM 16/18 6-
10. Aleksandar Pepić ZZ 50/14 6

 

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak  06.07.2020.g. u 12h u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

03.07.2020.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme