Osnovi mehanike fluida – 27.04.2021. (I kolokvijum)

Osnovi mehanike fluida – 27.04.2021. (I kolokvijum)

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 27.04.2020.g. položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Marko Zadrić Bardak MM 33/19 10
2. Sanja Simić MP 8/18 8
3. Milan Zrinović MM 25/19 7
4. Milan Simetić MP 47/18 6
5. Miloš Tojagić MP 1/18 6
6. Miloš Simović ME 3/19 6
7. Nikola Madžarev MM 41/18 6
8. Jovan Jović MM 4/19 6
9. Marko Katanić ME 4/19 6
10. Andreja Živkov ME 10/19 6
11. Borko Božić MP 5/18 6

 

Radovi se mogu pogledati u ponedeljkom od 10 do 13časova u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

12.05.2020.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme