Osnovi mehanike fluida – 24.11.2018.

Osnovi mehanike fluida – 24.11.2018.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 24.11.2018.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Mirjana Stojanović GT 10/14 10
2. Miloš Lukić ZR 34/14 10
3. Ognjen Joković ME 4/13 6
4. Goran Stanić MM 15/14 6
5. Miloš Vučković ZZ 27/12 6
6. Maja Lakić ZZ 47/14 6

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 24.11.2018.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Mirko Popadić ZR 2/15 9
2. Mirko Avramović ME 44/14 8
3. Miloš Vučković ZZ 27/12 8

 

Radovi se mogu pogledati u četvrtak  29.11.2018. u 12h  u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

26.11.2018.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme