Osnovi mehanike fluida – 23.11.2019.

Osnovi mehanike fluida – 23.11.2019.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 23.11.2019.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Goran Čokić GT 12/15 10
2. Neven Miljević MP 46/12 9
3. Jovan Miljević MP 47/12 8
4. Ana Simić ZZ 45/14 6
5. Milana Raduljica ZZ 18/13 6

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 23.11.2019.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Radica Mrkaljević ME 37/15 10
2. Aleksandar Pavlica ME 12/14 8
3. Nataša Panić MT 19/14 6
4. Nikolija Đurđev ZZ 71/15 6

 

Radovi se mogu pogledati u četvrtak 28.11.2019. u 12h  u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

25.11.2019.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme