Osnovi mehanike fluida – 23.03.2021.

Osnovi mehanike fluida – 23.03.2021.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 23.03.2021.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Željko Hardi MT 7/13 9
2. Milan Havlović ZZ 4/17 8
3. Andrea Šimleša GT 11/13 6-
4. Đorđe Savić GT 10/13 6-

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 23.03.2021.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Brankica Tadić GT 12/13 9
2. Željko Hardi MT 7/13 8
3. Ilija Pekez MM 7/14 6
4. Nina Fabijan Veselinović MP 65/16 6
5. Milan Ilić MT 7/15 6-

 

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak  29.03.2021.g. u 12h u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

26.03.2021.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme