Osnovi mehanike fluida – 21.12.2019.

Osnovi mehanike fluida – 21.12.2019.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA koji je održan 21.12.2019. godine položili su sledeći studenti:

R. br. Ime i prezime Broj indeksa Ocena
1. Milica Novaković ZR 20/15 9
2. Milan Đukanović MP 51/15 9
3. Andrea Tapai ZZ 2/13 6
4. Katarina Crepulja GT 17/15 6

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA koji je održan 21.12.2019. godine položili su sledeći studenti:

R. br. Ime i prezime Broj indeksa Ocena
1. Milana Raduljica ZZ 18/13 6
2. Andrea Elhart MP 82/15 6
3. Jovan Miljević MP 47/12 6
4. Neven Miljević MP 46/12 6