Osnovi mehanike fluida – 21.09.2018.

Osnovi mehanike fluida – 21.09.2018.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 21.09.2018.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Marko Spasenović MM 24/16 10
2. Branko Radičević ZZ 9/14 9
3. Miloš Simonović ME 11/16 6
4. Branko Milošević ME 9/13 6
5. Katarina Radić MM 37/16 6
6. Miloš Đukić ME 14/13 6
7. Stefan Pribičević MP 60/13 6
8. Igor Čaki ZZ 31/12 6
9. Jovana Marković MM 39/17 6
10. Miloš Gostović ZZ 53/11 6

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 21.09.2018.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Boško Lazić ZZ 5/14 10
2. Nataša Marković ZZ 18/12 10
3. Damir Homa MM 45/14 10
4. Mirko Katona MM 44/14 10
5. Marina Bartoš ZZ 10/15 8
6. Olga Kozomora ZZ 20/12 6
7. Anđela Čelić ZZ 6/14 6
8. Igor Čaki ZZ 31/12 6
9. Varga Čongor MP 74/14 6

 

Radovi se mogu pogledati u petak 28.09.2018. u 13h  u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

25.09.2018.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme