Osnovi mehanike fluida – 21.06.2021.

Osnovi mehanike fluida – 21.06.2021.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 21.06.2021.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Milan Gordić MP 9/16 7
2. Pavle Aleksić MP 1/16 6
3. Anja Delić ZR 29/14 6
4. Filip Grubač MP 5/13 6

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 21.06.2021.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Marko Zadrić Bardak MM 33/19 10
2. Borko Božić MP 5/18 9
3. Mile Đurić MP 56/18 9
4. Nemanja Đukić MM 29/19 9
5. Milan Zoranović MM 25/19 8
6. Snežana Radanov MP 14/18 8
7. Miloš Simović ME 3/19 8
8. Miloš Tojagić MP 1/18 7
9. Ljupka Vasić MM 3/19 7
10. Tijana Obradović MM 12/19 7
11. Milica Panić MP 27/18 7
12. Jovana Lazin GT 3/19 6
13. Aleksa Milošević ME 11/19 6
14. Marko Erić MM 23/16 6
15. Vladimir Kozomora ME 12/19 6
16. Miloš Đukić ME 14/13 6
17. Stefan Trivunović ZZ 72/15 6
18. Vasilije Mijić ME 40/18 6
19. Aleksa Kozoderović MM 20/19 6

 

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak 28.06.2021. u 12h  u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

Studentkinja Jelena Mišić GT 5/19 neka dođe na uvid u radove.

 

U Novom Sadu

25.06.2021.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme