Osnovi mehanike fluida – 20.11.2022.

Osnovi mehanike fluida – 20.11.2022.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 20.11.2022.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Pavle Petrušić MP 34/17 9
2. Nikola Tomić MM 23/17 8
3. Marko Lukić MM 9/17 6
4. Stefan Dević ZZ 11/16 6
5. Bogdan Nešković ZZ 44/16 6
6. Radovan Lazić ZR 2/18 6
7. Tomislav Avramović MP 4/18 6-

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 20.11.2022.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Tomislav Avramović MP 4/18 6
2. Dimitrije Trajković ME 28/13 6
3. Janja Pavlović MP 37/17 6
4. Jelena Milić ZZ 3/17 6
5. Mladen Ristić ZR 23/14 6

 

Radovi se mogu pogledati u četvrtak 01.12.2022.g. u 09:30 u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

28.11.2022.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme