Osnovi mehanike fluida – 20.10.2018.

Osnovi mehanike fluida – 20.10.2018.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 20.10.2018.g. nije položio niko od prisutnih kandidata.

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 20.10.2018.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Vladimir Bošnjak ME44/15 10
2. Lukić Miloš ZR 34/14 6
3. Branislava Tucakov ZZ 28/12 6

 

Radovi se mogu pogledati u sredu 24.10.2018. u 11h  u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

22.10.2018.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme