Osnovi mehanike fluida – 19.10.2019.

Osnovi mehanike fluida – 19.10.2019.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 19.10.2019.g.  nije položio niko od prisutnih kandidata.

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 19.10.2019.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Darko Benić ME 35/14 8
2. Miloš Inđić MP 10/14 7
3. Mirjana Knežević 1085 6
4. Tamara Husar ZZ 8/13 6
5. Ana Rosić MM 47/15 6
6. Jelena Kulić ZZ 42/15 6

 

Radovi se mogu pogledati u sredu 30.10.2019. u 13h  u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

23.10.2019.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme