Osnovi mehanike fluida – 19.06.2020.

Osnovi mehanike fluida – 19.06.2020.

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 19.06.2020.g. položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Mina Solaković ME 4/18 10
2. Sunčica Vasiljević ZR 15/15 10
3. Luka Stojkov MM 22/18 10
4. Bojan Bošnjak ME 54/15 10
5. Nikola Tatić MM 44/16 9
6. Ivan Maksimović MP 27/17 9
7. Ana Brdar MP 76/17 8
8. Luka Vukobrat ME 7/18 6
9. Vladan Živković MP 38/17 6
10. Matija Spaić ME 2/18 6
11. Matija Dimković ME 3/18 6
12. Sara Mršić ME 14/18 6
13. Dejan Marinković MP 2/17 6-

 

Radovi se mogu pogledati u četvrtak  25.06.2020.g. u 12h u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

22.06.2020.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme