Osnovi mehanike fluida – 18.12.2022.

Osnovi mehanike fluida – 18.12.2022.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 18.12.2022.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Petar Banduka MP 6/17 7
2. Danijela Srnić ME 44/16 6
3. Aljoša Gerun ZZ 29/17 6
4. Ljubomir Đerić GT 27/15 6
5. Zorana Novaković MP 43/18 6
6. Anja Rašević ZZ 5/18 6
7. Anđela Popić ZZ 50/18 6

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 18.12.2022.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Pavle Petrušić MP 34/17 10
2. Mladen Milosavljević MP 68/18 7
3. Zorana Novaković MP 43/18 6
4. Anja Rašević ZZ 5/18 6
5. Marijana Mihajlović MP 19/16 6

 

Radovi se mogu pogledati u sredu 28.12.2022.g. u 09:30 u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

26.12.2022.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme