Osnovi mehanike fluida – 18.05.2021.

Osnovi mehanike fluida – 18.05.2021.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 18.05.2021.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Jovana Mitrović MM 35/16 10
2. Branko Simić MP 5/16 9
3. Branislav Vukmanović MM 21/11 9
4. Ivana Ristić MP 30/17 6
5. Jovan Tešić MP 82/16 6
6. Stefan Trivunović ZZ 72/15 6

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 18.05.2021.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Borivoj Divljak GT 3/14 9
2. Milan Havlović ZZ 4/17 7
3. Nikola Ilić MP 64/16 6
4. Nikola Tešić MP 15/16 6
5. Jovana Jovanović ZZ 33/16 6-

 

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak  24.05.2021.g. u 12č u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

20.05.2021.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme