Osnovi mehanike fluida – 14.03.2020.

Osnovi mehanike fluida – 14.03.2020.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 14.03.2020.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Nemanja Gordić MP 55/13 8
2. Aleksandar Kostić ZR 18/13 6
3. Gordan Princip ME 14/16 6
4. Miloš Jakovljević ZZ 34/12 6

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 14.03.2020.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Radovan Ratković ME 6/13 10
2. Nikola Tešić MP 15/16 9
3. Boris Gužvica ME 17/14 8
4. Igor Gaković ME 24/15 6
5. Dario Kuzmanović MP 46/15 6-

 

U Novom Sadu

16.03.2020.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme