Osnovi mehanike fluida – 13.11.2021.

Osnovi mehanike fluida – 13.11.2021.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 13.11.2021.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Ivanov Katarina ZZ 16/16 6
2. Kljajin Marina ZZ 7/16 6
3. Bajić Milutin MM 33/16 6-

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 13.11.2021.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Leginović Milan MP 40/16 6
2. Čolović Matija MP 30/16 6

 

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak  22.11.2021.g. u 11h  u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

19.11.2021.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme