Osnovi mehanike fluida – 13.09.2021.

Osnovi mehanike fluida – 13.09.2021.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 13.09.2021.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Sanja Banjeglav ZZ 46/11 10
2. Predrag Mirić MP 44/16 9
3. Milan Leginović MP 40/16 6
4. Bojan Bobić ME 30/16 6

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 13.09.2021.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Kristina Marković ZZ 38/14 6
2. Marko Katanić ME 4/19 6
3. Nenad Stojanović MM 34/19 6-

 

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak  20.09.2021.g. u 12h u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

15.09.2021.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme