Osnovi mehanike fluida – 12.10.2021.

Osnovi mehanike fluida – 12.10.2021.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 12.10.2021.g položili su sledeći studenti:

R.br. Ime i Prezime Br.Indeksa Ocena
1. Milica Ulemek ZZ 25/17 6

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 12.10.2021.g položili su sledeći studenti:

R.br. Ime i Prezime Br.Indeksa Ocena
1. Bojan Bobić ME 30/16 9
2. Boris Kovačević MP 41/16 8
3. Aron Čeke GT 7/13 8
4. Vanja Bradarić MP 53/17 7
5. Milica Ulemek ZZ 25/17 7
6. Bojan Jokić GT 10/18 7
7. Boris Demkovič MP 45/16 6
8. Jovan Tešić MP 82/16 6
9. Akoš Tot GT 1/17 6
10. Anja Delić ZR 29/14 6-
11. Dejan Kusić MP 59/16 6-

 

Radovi se mogu pogledati u petak 15.10.2021. u 11h u kancelariji 130B (mašinski institut).

 

U Novom Sadu

13.10.2021.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme