Osnovi mehanike fluida – 12.07.2021.

Osnovi mehanike fluida – 12.07.2021.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 12.07.2021.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Dragana Svorcan ME 50/15 10
2. Marko Vukić ME 1/19 8
3. Tijana Sušić MP 62/15 8
4. Teodor Šilić MM 27/17 8
5. Kristina Marković ZZ 38/14 8
6. Nikola Ilić MP 64/16 7
7. Milorad Rabrenović MP 57/15 7
8. Miroslav Petrović MP 23/15 6
9. Stefan Banović MP 33/14 6
10. Nemanja Jovanović MP 14/16 6
11. Adam Sabo 16155 6
12. Jelena Vučković ZZ 25/14 6
13. Radoica Stojanović Z 1271 6
14. Marko Erić MM 23/16 6
15. Dragan Tomić MP 26/17 6
16. Aron Čeke GT 7/13 6
17. Sara Kuharik ZZ 23/14 6-

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 12.07.2021.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Sanja Simić MP 8/18 10
2. Tijana Obradović MM 12/19 9
3. Marko Todorović GT 33/15 8
4. Marko Vukić ME 1/19 8
5. Branislav Vukmanović MM 21/11 8
6. Aleksa Kozoderović MM 20/19 8
7. Pavle Aleksić MP 1/16 8
8. Nikola Vukadin ME 39/19 7
9. Jelena Mišić GT 5/19 7
10. Đorđe Pupovac MP 11/18 7
11. Tanja Zekić Z 1296 7
12. Andreja Živkov ME 10/19 6
13. Dragana Svorcan ME 50/15 6
14. Jovana Mitrović MM 35/16 6
15. Mladen Mićanović ZZ 82/15 6
16. Boban Pejić ME 31/15 6
17. Maja Turudić MM 9/19 6
18. Filip Grubač MP 5/13 6
19. Milan Gordić MP 9/16 6
20. Dušan Aškić 16574 6
21. Valentina Đuraš MP 10/18 6
22. Ranko Kovačević MP 15/18 6-

 

Radovi se mogu pogledati u četvrtak  15.07.2021.g. u 12č u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

13.07.2021.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme