Osnovi mehanike fluida – 12.02.2021.

Osnovi mehanike fluida – 12.02.2021.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 12.02.2021.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Bojana Šarić ZZ 3/12 10
2. Isidora Jovanović ZZ 66/16 10
3. Ilija Pekez MM 7/14 8
4. Milan Ilić MT 7/15 7
5. Bojan Rkman MM 21/14 7
6. Marko Lukić ZR 3/14 6
7. Petar Šinik ZR 41/16 6
8. Pavle Šinik ZR 40/16 6
9. Nina Fabijan Veselinović MP 65/16 6
10. Momčilo Nedimović MM 18/16 6
11. Sofija Dobraš ZZ 42/14 6-

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 12.02.2021.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Željana Kužet ZR 12/18 10
2. Saša Stepanoska GT 9/19 10
3. Teodora Rašković GT 1/19 6
3. Adrian Lacko MP 7/16 6-

 

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak  22.02.2021.g. u 12č u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

17.02.2021.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme