Osnovi mehanike fluida – 11.12.2021.

Osnovi mehanike fluida – 11.12.2021.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 11.12.2021.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Ivana Smiljanić ME 23/15 8
2. Matija Čolović MP 30/16 8
3. Ognjen Ratković ME 26/17 6
4. Mladen Tešić MP 28/17 6

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 11.12.2021.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Jelena Vučković ZZ 25/14 7
2. Nebojša Bojanić MP 58/16 7
3. Maniša Čanak MM 56/16 6
4. Predrag Đurić MP 3/17 6
5. Ivana Ristić MP 30/17 6
6. Zoran Topalović ZR 21/17 6

 

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak  20.12.2021.g. u 12h  u kancelariji 130B (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

17.12.2021.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme