Osnovi mehanike fluida – 11.06.2020.

Osnovi mehanike fluida – 11.06.2020.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 11.06.2020.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Aleksandra Knežević ZZ 7/15 10
2. Danijela Pajić ZZ 36/15 6
3. Momir Popović MM 51/14 6
4. Slobodan Mravik MM 8/15 6
5. Nikola Milošević MP 14/13 6
6. Miroslava Bunić MT 18/14 6

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 11.06.2020.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Gordan Princip ME 14/16 10
2. Nikola Vinčić ZR 34/13 10
3. Katarina Crepulja GT 17/15 9
4. Aleksandar Kostić ZR 18/13 8
5. Milana Rudić ZR 40/14 6
6. Miloš Jakovljević ZZ 34/12 6

 

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak  15.06.2020.g. u 12h u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

11.06.2020.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme