Osnovi mehanike fluida – 10.12.2023.

Osnovi mehanike fluida – 10.12.2023.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 10.12.2023.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Stefan Vukman MM 40/19 10
2. Violeta Stević MM 12/18 6
3. Slobodan Blagojević ME 22/14 6
4. Sava Nikolić MP 63/18 6
5. Aleksandar Čude MP 42/18 6

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 10.12.2023.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Stefan Vukman MM 40/19 6
2. Violeta Stević MM 12/18 6
3. Uroš Mirković MM 33/18 6
4. Tijana Titelac MT 8/11 6
5. Matija Dimković ME 3/18 6-

 

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak 18.12.2023.g. u 11:00  u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

14.12.2023.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme