Osnovi mehanike fluida – 09.09.2018.

Osnovi mehanike fluida – 09.09.2018.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 09.09.2018.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Nikola Vukomanov MP 53/14 7
2. Stefan Šašić ME 26/13 7
3. Nikola Pavić MM 40/17 6
4. Nikola Stajić MP 20/13 6
5. Danka Radovanović ZZ 76/12 6

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 09.09.2018.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Miloš Đukić ME 14/13 6
2. Žarko Jelovac MM 7/13 6
3. Nikola Arsenović GT 2/14 6
4. Dejan Osmanaj ZR 25/14 6

 

Radovi se mogu pogledati u četvrtak 13.09.2018. u 13h  u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

11.09.2018.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme