Osnovi mehanike fluida – 09.02.2024.

Osnovi mehanike fluida – 09.02.2024.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 09.02.2024.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Mokni Skander MM 57/19 9
2. Vinka Ilić MP 92/19 8
3. Srđan Stanić MM 11/19 6
4. Zvonko Maksić MP 26/16 6

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 09.02.2024.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Vinka Ilić MP 92/19 10
2. Milica Perić MP 36/18 7
3. Aleksandar Čude MP 42/18 7
4. Mokni Skander MM 57/19 6
5. Srđan Stanić MM 11/19 6
6. Bojan Bošnjak ME 54/15 6-
7. Marko Nađ ME 33/18 6-
8. Andrijana Štrbački MP 4/20 6-

 

Radovi se mogu pogledati u sredu 14.02.2024.g. u 12:30  u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

12.02.2024.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme