Osnovi mehanike fluida – 08.04.2021.

Osnovi mehanike fluida – 08.04.2021.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 08.04.2021.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Borivoj Divljak GT 3/14 10
2. Dušan Aškić 16574 9
3. Marko Todorović GT 33/15 9
4. Jelena Vojvodić ME 32/18 9
5. Bojana Ugren ZZ 84/13 6
6. Stefan Gašić ZZ 21/14 6

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 08.04.2021.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Đorđe Savić GT 10/13 6
2. Momčilo Nedimović MM 18/16 6
3. Miloš Srdić ZR 19/14 6
4. Sofija Dobraš ZZ 42/14 6
5. Tijana Bošnjak GT 21/16 6
6. Andrea Šimleša GT 11/13 6
7. Sara Kuharik ZZ 23/14 6
8. Jelena Vojvodić ME 32/18 6
9. Stefan Gašić ZZ 21/14 6

 

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak  19.04.2021.g. u 12č u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

12.04.2021.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme