Osnovi mehanike fluida – 07.10.2020.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 07.10.2020.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Nikola Gluvaković ZZ 25/15 8
2. Aleksandar Petrović ZZ 17/15 6

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 07.10.2020.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Bojan Maksimćuk MP 72/15 6
2. Sretenka Višnjevac ZR 3/17 6

 

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak 12.10.2020.g. u 12h u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

Studentkinja  Teodora Tuševljak ZZ 10/17  neka dođe na uvid radova.

 

U Novom Sadu

09.10.2020.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme