Osnovi mehanike fluida – 02.09.2021.

Osnovi mehanike fluida – 02.09.2021.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 02.09.2021.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Boris Kovačević MP 41/16 7
2. Bojan Jokić GT 10/18 6
3. Aleksandar Milošević MP 9/17 6-
4. Marko Uljarević MP 65/18 6-

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 02.09.2021.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Sanja Banjeglav ZZ 46/11 6-

 

Radovi se mogu pogledati u petak  10.09.2021.g. u 12h u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

08.09.2021.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme