Osnovi mehanike fluida – 02.02.2020.

Osnovi mehanike fluida – 02.02.2020.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 02.02.2020.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Jovica Milošević MP 25/15 7
2. Dario Kuzmanović MP 46/15 6
3. Slađana Rosić ZR 25/15 6
4. Jovana Matić ZZ 6/13 6
5. Mile Pavlović ZZ 23/13 6
6. Bojan Gagić ME 3/15 6
7. Uroš Skakun MM 39/15 6
8. Igor Stefanović ZR 5/15 6
9. Ana Rosić MM 47/15 6

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 02.02.2020.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Miljana Nikolić ZZ 18/17 10
2. Milan Đukanović MP 51/15 9
3. Predrag Nikolić GT 18/18 9
4. Živorad Popović GT 8/18 9
5. Stefan Stošić GT 16/18 9
6. Svjetlana Mišić GT 5/18 9
7. Vanja Ognjanović MP 77/15 7
8. Andrea Šimleša GT 11/13 6
9. Nikolina Šušnica GT 18/13 6
10. Slavica Marić GT 12/14 6
11. Ana Simić ZZ 45/14 6
12. Andrea Tapai ZZ 2/13 6
13. Dara Dobranić ZR 17/16 6
14. Božana Đurić Gojić ZR 40/13 6

 

Radovi se mogu pogledati u petak 07.02.2020. u 12h  u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

04.02.2020.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme