Osnovi mehanike fluida – 01.06.2019.

Osnovi mehanike fluida – 01.06.2019.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 01.06.2019.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Radica Mrkaljević ME 37/15 6

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 01.06.2019.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Milica Novaković ZR 20/15 6
2. Novica Novaković ZR 26/13 6

 

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak 10.06.2019. u 13h  u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

06.06.2019.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme