Osnovi mehanika fluida – 27.04.2023.

Osnovi mehanika fluida – 27.04.2023.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 27.04.2023.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Marina Savić ZR 7/18 6
2. Vesna Đukarić MP 96/19 6
3. Nikola Ilić ME 34/19 6
4. Ivana Vozar ZZ 22/17 6
5. Anja Ranisavljević ZZ 58/17 6
6. Lazar Petrović ME 1/18 6
7. Dragan Blagojević MP 27/14 6-

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 27.04.2023.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Branislava Ćulibrk ZZ 3/18 10
2. Aljoša Mandić GT 4/17 9
3. Nikola Tomić MM 23/17 8
4. Stefan Dević ZZ 11/16 7
5. Aleksandar Marković ZZ 35/16 7
6. Dunja Njegrić ZZ 12/13 7
7. Damjan Dragičević ZZ 19/20 6
8. Sretenka Višnjevac ZR 3/17 6
9. Andreina Petrović ZR 22/17 6
10. Aleksandar Pirić ZZ 88/12 6
11. Teodora Labrović ZZ 55/18 6
12. Dušan Mačkić ME 6/20 6
13. Slaviša Simić ZR 15/14 6
14. Uroš Žegarac GT 7/21 6
15. Marina Savić ZR 7/18 6
16. Vesna Đukarić MP 96/19 6
17. Nikola Ilić ME 34/19 6
18. Ivana Vozar ZZ 22/17 6
19. Anja Ranisavljević ZZ 58/17 6
20. Lazar Petrović ME 1/18 6

 

Moli se student  Dejan Đurić  ZZ 9/18  da dođe na uvid  radova.

 

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak 08.05.2023.g. u 11:00č  u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

29.04.2023.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme